Poradnia psychologiczna Nunc Coepi oferuje badania testowe psychologiczne i neuropsychologiczne, konsultacje, porady psychologiczne i seksuologiczne, terapię indywidualną małżeńską, rodzinną, krótko i długoterminową. Specjalizujemy się w następujących tematach:

  • problemy osobiste i zawodowe, problemy z budowaniem związków, pomoc w podejmowaniu trudnych decyzji, molestowanie, mobbing, stalking itp.;
  • problemy natury seksualnej, problemy partnerskie, małżeńskie; zaburzenia  seksualne; autorska terapia homoseksualizmu, fetyszyzmu itp., uzależnień np. pornografia, onanizm;
  • diagnoza psychologiczna; opinie psychologiczne;
  • badania testowe psychologiczne i neuropsychologiczne;
  • pełen zakres badań do ZUS, KRUS itp.;
  • konflikty, mediacje psychologiczne, pomoc w zawieraniu ugody, rozstania, rozwody;
  • zaburzenia osobowości, nerwice, depresja;
  • pomoc rodzinie: terapia rodzin, rodzina z problemem alkoholowym, uzależnienie od narkotyków, rodzina z osobą chorą psychicznie, neurologicznie, niepełnosprawną;
  • pomoc w sytuacjach trudnych i kryzysowych np. choroba terminalna, śmierć, żałoba, wypadki, pomoc psychologiczna dla osób starszych, przewlekle chorych;
  • warsztaty i grupy wsparcia.